RSE_3988 ps
ĐORĐE KOVAČEV
SLIKA – BELI SAN
ISBN:
Cena: 70000,00 din

Opis

Kombinovana tehnika, akril na platnu, aplikacije
Dimenzije: 70 x 100 cm

….jos kao student likovne akademije, radeći u konzervatorskoj ekipi na arheološkom lokalitetu
Lepenski vir, dolazim u kontakt sa predmetima i artefaktima koje je stvorio čovek, pripadnik lepenske kulture. Tada kroz moje ruke prolazi mnoštvo fragmenata ornamentisanih predmeta, koji ostaju duboko urezani i sačuvani u mojoj podsvesti. U medjuvremenu, proučavao sam najrazlicitije antropološke studije o plemenima Amazonije kao što su Janomame. Posebnu studiju predstavlja studija o Aboridžinima koja predstavlja pravu riznicu mitova i arhetipskih matrica ponasanja. Kao rezultat svih tih iskustava nastao je ciklus slika, totema, skulptura i objekata, koje sam naslovio Od “Čuruga do Čerunge”. Čerunga je dobro čuvana relikvija od velikog značaja za identitt Aboridžinskih plemena.
Đorđe Kovačev je diplomirao na slikarskom odseku Akademije umetnosti u Beogradu 1972. godine.