Sale!
Nina Lalić - Jankov
PREDATORI
ISBN: 9788660293819
Izdavač: BANATSKI KULTURNI CENTAR
Godina: 2018.
Povez: Broš
Cena: 600,00 din
VIP Cena: 540,00 din

AUTOR: Nina Lalić Jankov
„Od trenutka kad se pojavio Gugl i kad je praksa društvenih mreža stvorila zavi­snost i naviku virtualnog življenja, lovci i lovine su po­stali vidljiviji, a predatori su postali naša svakodnevi­ca iz koje se događaji šire i vezuju nas u čvor, koji je samo prikrivena nit u tom be­skrajnom klupku planetar­nih događanja i planetarnog predatorstva.

E, taj jedan čvor u tom beskrajnom klupku Ni­na Lalić-Jankov svojim romanom Predatori kroz gla­vnu junakinju pokušava da razveže, da ga otvori, pokaže kako ta ogromna i svetska zavera iz makro sveta može da funkcioniše u mikro svetu njene junakinje, koja je uza sve misleće emotivno biće koje je uzelo sebi u zadatak da otvori Pandorinu kutiju i pusti da pred naše oči, oči njenih čitalaca, izađe sve ono o čemu se obično ćuti.“

– Radovan Vlahović, književnik